Οι εξετάσεις γενετικού υλικού ως εργαλείο Κυπριακού Νόμου και για σκοπούς εξακρίβωσης της πατρότητας

Η πλέον σημαντικότερη διαλλακτική που αναφύεται είναι αν η εξεύρεση της αλήθειας μπορεί να δικαιολογήσει κάποιον βαθμό εξαναγκασμού και άσκησης βίας, και αν η επιδίωξη της οικογενειακής ευρυθμίας μπορεί να εσωκλείει τέτοιες περιστάσεις όπου ασυζητητί θα υπερέχει ή θα επισκιάζει άλλα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η διενέργεια γενετικών εξετάσεων πρόκειται για διαδικασία που ενέχει το στοιχείο της επέµβασης σε πρόσωπο. Το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή και η προστασία του από κάθε επέµβαση κατοχυρώνεται από το Άρθρο 15 του Συντάγµατος αλλά και από το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Η ιδιωτική ζωή αναμφίβολα συνδέεται µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου. Το Ιατρικό Απόρρητο και τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι μόνο μείζονα και επίκαιρα θέματα, αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των διαφόρων νομοθετικών τάσεων.
[Περισσότερα]
Sign In or Register to comment.